Forside

 

Domænet hundslund.dk ejes og drives af Lokalrådet 8350.

Hensigten med domænet er, at give et samlet overblik over 8350-områdets faciliteter og muligheder ved hjælp af links til de pågældende hjemmesider eller ved beskrivelser her på siden. Kontakt webmaster når du har noget relevant du ønsker på hjemmesiden

Hundslund

- en landsby i Østjylland

Bliv spiseven

i Hundslund

Masterplan for

8350-området

I løbet af 2017 mødtes repræsentanter for for-eninger, initiativtagere og lokalråd ad flere om-gange i forbindelse med udarbejdelsen af en masterplan for ideer og initiativer i 8350 området.

Formålet med masterplanen er at skabe et dynamisk dokument, som vi alle kan bruge i forbindelse med nye tiltag/initiativer. Tanken er at dokumentet løbende opdateres (kontakt evt. lokalraadet8350@hundslund.dk for hjælp hertil) og at planen kan bruges i forbindelse med an-søgninger om økonomiske midler til gennem-førelse af projekter/ideer.

Vi håber I vil tage godt imod planen og bruge den til inspiration for både nuværende og kom-mende borgere i vores skønne område.

 

Med venlig hilsen

Lokalrådet 8350

Rapport om den arkæologiske

udgarvning på Tvenstrup Vestermark i forbindelse med opførelsen af de to vindmøller

SÅDAN SKABES MERE LANDSBYLIV

Et udvalg under regeringen har formuleret 17 anbefalinger til, hvordan landsbyer med 1.000 indbyggere eller mindre kan få nyt liv.

Jul i Hundslund

i Hundslund Hallen

søndag den 2. december 2018

Borgerforeningen har lavet en

ny velkomstfolder til tilflyttere

i 8350-området!

Invitation til afsluningsarrangement

for Odder Bymidteforum.

Fredag den 23. november 2018

kl. 18:00 - 21:00