Forside

 

Domænet hundslund.dk ejes og drives af Lokalrådet 8350.

Hensigten med domænet er, at give et samlet overblik over 8350-områdets faciliteter og muligheder ved hjælp af links til de pågældende hjemmesider eller ved beskrivelser her på siden. Kontakt webmaster når du har noget relevant du ønsker på hjemmesiden

Hundslund

- en landsby i Østjylland

FAKKELTUR I MØRKET

Fredag 25. januar 2019

kl. 17 - 20

Bliv spiseven

i Hundslund

Masterplan for 8350-området

I løbet af 2017 mødtes repræsentanter for for-eninger, initiativtagere oo lokalråd ad flere om-gange i forbindelse med udarbejdelsen af en masterplan for ideer og initiativer i 8350 området.

Formålet med masterplanen er at skabe et dynamisk dokument, som vi alle kan bruge i forbindelse med nye tiltag/initiativer. Tanken er at dokumentet løbende opdateres (kontakt evt. lokalraadet8350@hundslund.dk for hjælp hertil) og at planen kan bruges i forbindelse med an-søgninger om økonomiske midler til gennem-førelse af projekter/ideer.

Vi håber I vil tage godt imod planen og bruge den til inspiration for både nuværende og kom-mende borgere i vores skønne område.

 

Med venlig hilsen

Lokalrådet 8350

Rapport om den arkæologiske

udgarvning på Tvenstrup Vestermark i forbindelse med opførelsen af de to vindmøller

Foredrag i Kirkehuset

I hestevogn fra Holland til Danmark

tirsdag den 22. januar 2019 - kl. 19:30

Alida Stijkel fra Sondrup kommer og fortæller om turen fra Holland over Nordjylland til Sondrup.

Gratis adgang og gratis kaffe:

Borgerforeningen har lavet en

ny velkomstfolder til tilflyttere

i 8350-området!

Flere lejeboliger i Kirkevang ?

klik for at se fuld størrelse

SÅDAN SKABES MERE LANDSBYLIV

Et udvalg under regeringen har formuleret 17 anbefalinger til, hvordan landsbyer med 1.000 indbyggere eller mindre kan få nyt liv.