Forside

 

Domænet hundslund.dk ejes og drives af Lokalrådet 8350.

Hensigten med domænet er, at give et samlet overblik over 8350-områdets faciliteter og muligheder ved hjælp af links til de pågældende hjemmesider eller ved beskrivelser her på siden. Kontakt webmaster når du har noget relevant du ønsker på hjemmesiden

Klik på billedet for fuld størrelse

SÅDAN SKABES MERE LANDSBYLIV

Et udvalg under regeringen har formuleret 17 anbefalinger til, hvordan landsbyer med 1.000 indbyggere eller mindre kan få nyt liv.

Masterplan for 8350-området

I løbet af 2017 mødtes repræsentanter for  for-eninger, initiativtagere oo lokalråd ad flere om-gange i forbindelse med udarbejdelsen af en masterplan for ideer og initiativer i 8350 området.

Formålet med masterplanen er at skabe et dynamisk dokument, som vi alle kan bruge i forbindelse med nye tiltag/initiativer. Tanken er at dokumentet løbende opdateres (kontakt evt. lokalraadet8350@hundslund.dk for hjælp hertil) og at planen kan bruges i forbindelse med an-søgninger om økonomiske midler til gennem-førelse af projekter/ideer.

Vi håber I vil tage godt imod planen og bruge den til inspiration for både nuværende og kom-mende borgere i vores skønne område.


Med venlig hilsen

Lokalrådet 8350

Rapport om den arkæologiske

udgarvning på Tvenstrup Vestermark i forbindelse med opførelsen af de to vindmøller

Næste arrangement i

Hundslund Seniorforening

 

Eftermiddag med feltpræst Line Villefrance  om hendes tid i Afghanistan - det er fredag

den 25. oktober 2019 - kl. 13:30 i Kirkehuset

Hundslund    - en landsby i Østjylland

                                                          - et godt sted at bo og leve