Forside

 

Domænet hundslund.dk ejes og drives af Lokalrådet 8350.

Hensigten med domænet er, at give et samlet overblik over 8350-områdets faciliteter og muligheder ved hjælp af links til de pågældende hjemmesider eller ved beskrivelser her på siden. Kontakt webmaster når du har noget relevant du ønsker på hjemmesiden

Hundslund

- en landsby i Østjylland

Nyt skolespor

Hundslund - Søvind

Bliv spiseven

i Hundslund

Masterplan for 8350-området

I løbet af 2017 mødtes repræsentanter for for-eninger, initiativtagere oo lokalråd ad flere om-gange i forbindelse med udarbejdelsen af en masterplan for ideer og initiativer i 8350 området.

Formålet med masterplanen er at skabe et dynamisk dokument, som vi alle kan bruge i forbindelse med nye tiltag/initiativer. Tanken er at dokumentet løbende opdateres (kontakt evt. lokalraadet8350@hundslund.dk for hjælp hertil) og at planen kan bruges i forbindelse med an-søgninger om økonomiske midler til gennem-førelse af projekter/ideer.

Vi håber I vil tage godt imod planen og bruge den til inspiration for både nuværende og kom-mende borgere i vores skønne område.

 

Med venlig hilsen

Lokalrådet 8350

Rapport om den arkæologiske

udgarvning på Tvenstrup Vestermark i forbindelse med opførelsen af de to vindmøller

Læsekreds i Hundslund

Vil du være med til at starte en læsekreds i Hundslund? Så skriv eller ring til mig:

Marianne Hofstätter, trustrupvej12@gmail.com, eller

tlf. 86 55 05 08 senest mandag 17. december.

Hvis vi bliver nok deltagere, mødes læsekredsen første gang tirsdag 5. februar kl. 19.30 i Kirkehuset, og da aftaler vi, hvad vi gerne vil læse, og hvor tit vi vil mødes. Odder Bibliotek har lovet at forsyne os med bøger efter vores valg.

Men for at vi kan komme i gang, bestemmer jeg i samarbejde med biblioteket, hvilken bog vi begynder med. Jeg henter bøgerne på biblioteket efter den 17. december, og de vil blive delt ud inden jul, så vi kan læse dem til vores første møde i februar.

Menighedsrådet for Hundslund og Torrild lægger hus og kaffe te til læsekredsen. Det koster altså ikke noget at være med.

Borgerforeningen har lavet en

ny velkomstfolder til tilflyttere

i 8350-området!

Flere lejeboliger i Kirkevang ?

klik for at se fuld størrelse

SÅDAN SKABES MERE

LANDSBYLIV

Et udvalg under regeringen har formuleret 17 anbefalinger til, hvordan landsbyer med 1.000 indbyggere eller mindre kan få nyt liv.