Hundslund Pensionistforening

Hundslund Seniorforening

Bestyrelse 2015

Formand:

Heimo Dalsgaard

Torupvej 18

tlf.22 40 35 89

mail: dalsgaardheimo@gmail.com

Næstformand:

Birte Brynning

Torupvej 2

tlf.86 55 04 55

mail: brynning@hundslund.com

Kasserer:

Annelise Dalsgaard

Torupvej 18

tlf.22 97 20 91

mail: andamadmor@gmail.com

Ernst Jensen

Oldrupvej 60

tlf.86 55 07 79

mail: esketty@mail.dk

Ruth Nielsen

Guldagervej 3

tlf.86 55 01 52

Ketty S. Pedersen

Kirkevang 21

tlf.40 17 43 79

mail: huvajbro@gmail.com

 

Etel Hartmann

Elbækvej 4, Gangsted

8732 Hovedgård

tlf. 75 66 91 12/21 79 85 21

mail: eh.gangsted@dlgpost.dk

Suppleant:

Ketty Jensen

Oldrupvej 60

tlf.86 55 07 79

mail: esketty@mail.dk

Hundslund Seniorforening henvender sig til pensionister og andre seniorer med henblik på at fremme samarbejdet medlemmerne imellem ved samvær og afholdelse af forskellige arrangementer.

Som medlemmer kan optages alle, der er pensionister eller efterlønnere.

Det årlige kontingent er:

kr. 150,- for ægtepar og

kr. 75,- for enlige medlemmer.

Man kan indmelde sig hos et medlem af bestyrelsen eller ved et at af foreningens arrangementer.

De fleste af foreningens arrangementer afholdes her i Hundslund Kirkehus

Program 2016/17

 

2016

 

12.08. Bustur

 

30.09. Sæsonstart med bankospil

 

21.10. Hans Peter Tams:

"Flugten fra nazisterne - flygtningebarn fra Tyskland!"

 

11.11. Kunstneren Ole Grøn.

fortæller om sinde billeder, skulpturer m.m.

02.12. Klokken 13:00 Juleafslutning

med John Nybo & Co -

Amerikansk lotteri

Husk tilmelding inden 25.11.16.

 

2017

06.01. Bankospil

 

27.01. Kl. 13.00 Kjørmesfest

Husk tilmelding inden 20.01.17.

 

23.02. NB! Torsdag

Besøg på Bøgehøj

 

10.03.Generalforsamling og bankospil

31.03 Kl. 13.00 Sæsonslut

med håndmadder/smørrebrød amerikansk lotteri og under-holdning v/Anni & Eigil + Merethe

Husk tilmelding inden 24.03.17.

Hvis der ikke står andet, mødes vi i Kirkehuset, Hundslund klokken 13:30.

Husk at medbringe kop og tallerken.

Bestyrelsen

 

Ret til forbedringer forbeholdes.