Hundslund Pensionistforening

Hundslund Seniorforening

Bestyrelse 2015

Formand:

Heimo Dalsgaard

Torupvej 18

tlf.22 40 35 89

mail: heimopost9@gmail.com

Næstformand:

Birte Brynning

Torupvej 2

tlf.86 55 04 55

mail: brynning@hundslund.com

Kasserer:

Annelise Dalsgaard

Torupvej 18

tlf.22 97 20 91

mail: andamadmor@gmail.com

Ernst Jensen

Oldrupvej 60

tlf.86 55 07 79

mail: esketty@mail.dk

Ruth Nielsen

Guldagervej 3

tlf.86 55 01 52

Ketty S. Pedersen

Kirkevang 21

tlf.40 17 43 79

mail: huvajbro@gmail.com

 

Etel Hartmann

Elbækvej 4, Gangsted

8732 Hovedgård

tlf. 75 66 91 12/21 79 85 21

mail: eh.gangsted@dlgpost.dk

Suppleant:

Ketty Jensen

Oldrupvej 60

tlf.86 55 07 79

mail: esketty@mail.dk

 

Hundslund Seniorforening henvender sig til pensionister og andre seniorer med henblik på at fremme samarbejdet medlemmerne imellem ved samvær og afholdelse af forskellige arrangementer.

Som medlemmer kan optages alle, der er pensionister eller efterlønnere.

Det årlige kontingent er:

kr. 150,- for ægtepar og

kr. 75,- for enlige medlemmer.

Man kan indmelde sig hos et medlem af bestyrelsen eller ved et at af foreningens arrangementer.

 

De fleste af foreningens arrangementer afholdes her i Hundslund Kirkehus

Program 2015/16

 

2015

 

14.08. Bustur, se program her

Husk tilmelding!

Information: Borgerforeningen for Hundslund og omegn arrangerer i samarbejde med Odder Museum en byvandring i Hundslund. Nærmere senere, og det skal ses i forbindelse med arrangementet den 23/10

 

02.10. Sæsonstart med bankospil

 

23.10. Ole Sørensen fra Odder Museum

om Hundslund og omegn

 

13.11. Thomas Næser.

Forhenværende arresthuspræst:

”Mennesket bag forbrydelsen”.

04.12. Klokken 13:00 Juleafslutning

med John Nybo & Co

Husk tilmelding!.

 

2016

08.01. Bankospil

 

29.01. Kl. 13.00 Kjørmesfest

Husk tilmelding!

 

19.02. Arne Rosenkvist:

”Da Kong Volmer red til Ribe og Dannebrog faldt ned fra himlen.”

 

11.03.Generalforsamling og bankospil

18.03 Kl. 13.00 Sæsonslut

med håndmadder/smørrebrød amerikansk lotteri og under-holdning v/Lysthuset.

Husk tilmelding!

Hvis der ikke står andet, mødes vi i Kirkehuset, Hundslund klokken 13:30.

Husk at medbringe kop og tallerken.

Bestyrelsen

 

Ret til forbedringer forbeholdes.