Hundslund Pensionistforening

Hundslund Seniorforening

Bestyrelse 2015

Formand:

Heimo Dalsgaard

Torupvej 18

tlf.22 40 35 89

mail: dalsgaardheimo@gmail.com

Næstformand:

Birte Brynning

Torupvej 2

tlf.86 55 04 55

mail: brynning@hundslund.com

Kasserer:

Annelise Dalsgaard

Torupvej 18

tlf.22 97 20 91

mail: andamadmor@gmail.com

Ernst Jensen

Oldrupvej 60

tlf.86 55 07 79

mail: esketty@mail.dk

Ruth Nielsen

Guldagervej 3

tlf.86 55 01 52

Ketty S. Pedersen

Kirkevang 21

tlf.40 17 43 79

mail: huvajbro@gmail.com

 

Etel Hartmann

Elbækvej 4, Gangsted

8732 Hovedgård

tlf. 75 66 91 12/21 79 85 21

mail: eh.gangsted@dlgpost.dk

Suppleant:

Ketty Jensen

Oldrupvej 60

tlf.86 55 07 79

mail: esketty@mail.dk

Hundslund Seniorforening henvender sig til pensionister og andre seniorer med henblik på at fremme samarbejdet medlemmerne imellem ved samvær og afholdelse af forskellige arrangementer.

Som medlemmer kan optages alle, der er pensionister eller efterlønnere.

Det årlige kontingent er:

kr. 150,- for ægtepar og

kr. 75,- for enlige medlemmer.

Man kan indmelde sig hos et medlem af bestyrelsen eller ved et at af foreningens arrangementer.

De fleste af foreningens arrangementer afholdes her i Hundslund Kirkehus

Program 2017/18

 

2017

 

25.08. Bustur - tilmelding inden 11.08

 

29.09. Sæsonstart med bankospil

 

27.10. Nils Adrian:

En musikalsk blæksprutte.

 

17.11. Aage Augustinus:

"Glæden ved at være til!"

08.12. Klokken 13:00 Juleafslutning

med John Nybo Hansen & Co.

Husk tilmelding inden 01.12.17.

 

2018

05.01. Bankospil - derefter "Åben scene"

 

02.02. Kl. 13.00 Kjørmesfest

Husk tilmelding inden 26.01.

 

23.02. Generalforsamling og bankospil

16.03 Sæsonslut

med håndmadder, amerikansk lotteri

og underholdning v/Johan Herold: "Hvad var det dog der skete?"

Husk tilmelding inden 09.03.

Hvis der ikke står andet, mødes vi i Kirkehuset, Hundslund klokken 13:30.

Husk at medbringe kop og tallerken.

Bestyrelsen

 

Ret til forbedringer forbeholdes.