Nyt fra Lokalrådet 8350

Hundslund

- en landsby i Østjylland

OPDATERING VEDR.:

FREMTIDENS FACILITETER PLANLÆGGES NU!

 

I løbet af foråret har de forskellige foreninger i 8350-området været samlet for at skabe et overblik over hvilke ønsker og behov for faciliteter der er i området.

Flere foreninger har gennem tiden arbejdet med store og små projektideer men nu skal ønskerne koordineres og indsatserne samles, så der kan komme gang i at skabe rum til de drømme og ideer der findes i vores område.

Kun ved en fælles indsats kan vi skabe noget stort og kun ved en koordineret indsats kan vi gøre os forhåbninger om at skaffe økonomiske midler til at realisere vore ideer.

DETTE BUD PÅ EN FÆLLES MODEL FOR 8350 VIL BLIVE PRÆSENTERET PÅ Generalforsamlingen den 27/11-17.

Kom og hør hvor langt vi er nået - måske har du også en ide, som skal med...?

 

Eksempel på Udviklingsplan (venligst stillet til rådighed af Torrild Lokalråd)

(Efter generalforsamlingen vil 8350-planen blive tilgængelig her på siden).

 

Vi nærmer os også et kommunalvalg hvor der i høj grad vil være fokus på lokalområderne. Fra 2018 vil der hvert år blive uddelt Kr. 250.000 som lokalrådene i Odder Kommune selv skal administrere. Pengene administreres af Fordelingsrådet (formændene for lokalrådene) og uddeles på baggrund af ansøgninger fra lokalområderne.

 

Ved mødet den 9/11 har 8350-området fået tildelt

Kr. 50.000

til Legeplads-/Aktivitetsområde ved skolen.

 

Vi afventer svar fra en anden pulje og håber på godt nyt inden jul..

 

 

 

Generalforsamling Lokalrådet 8350

12/11-18 kl 19.30 i Kirkehuset

Hundslund Kro - hvad skal der ske med den...?

 

Odder By- og Landdistriktsudviklingsselskab har kig på Hundslund Kro og Boulstrup Købmandsbutik med henblik på at udvælge én af disse bygninger til istandsættelse og fornyet ibrugtagning.

Selskabets motto: Ingen beskyttelse uden benyttelse betyder at vi borgere i 8350-området i nær fremtid skal tage stilling til om vi ser muligheder for fremtidig udnyttelse af bygningen.

Ellers er der ingen grund til at igangsætte et renoveringsprojekt...

 

Ville bygningen kunne bruges i forbindelse med skole/SFO/børnehave?

Som mødelokale når hallen er for stor og de øvrige mødelokaler for små?

Biograf? Værested for unge/ældre? Bolig?

Kreative værksteder? Vandrehjem? Andet...?

 

Hvis I har ideer eller holdninger hertil hører vi gerne herom på mail til lokalraadet8350@hundslund.dk

 

Har I billeder/historier om dengang der var liv i Hundslund Kro hører vi også gerne herom på mail til lokalraadet 8350@hundslund.dk

'Kommuner på forkant - 25 lokale strategier viser nye veje' beskriver initiativer indenfor Bosætning, Turisme, Erhvervsudvikling, Inddragelse og Differentieret Udvikling. Læs og lad Dig inspirere...!

 

Hold dig orienteret og følg også med på Facebook: Lokalrådet 8350 - Hundslund og Omegn

 

Kontakt og information fra Lokalrådet 8350 - Tilmeld dig Lokalrådet 8350's mailingliste

Tilmelding til mailinglisten kan ske via mail til lokalraadet8350@hundslund.dk

Kommuneplan 2017-2029 klik her

Forslag for 8350-området kan ses her

 

Fra 8350-området kom forslag om etablering af rundkørsel ved Landevejen, Sorndrup/Oldrupvej.

 

Kontakt på mail til lokalraadet8350@hundslund.dk

 

Domænet hundslund.dk ejes og drives af Lokalrådet 8350.

Hensigten med domænet er, at give et samlet overblik over 8350-områdets faciliteter og muligheder ved hjælp af links til de pågældende hjemmesider eller ved beskrivelser her på siden. Kontakt webmaster når du har noget relevant du ønsker på hjemmesiden