Hundslund Kro - Aktuelt nu

Aktuelt nu

Hundslund    - en landsby i Østjylland

                                                          - et godt sted at bo og leve

Efterårsstatus på projekt Hundslund Kro

 

Vi har siden sommerferien arbejdet på at diskutere og vurdere de 5 scenarier, der er udviklet for den tidligere kros fremtid. Vi har de seneste måneder fokuseret på at tale med alle, der har budt ind på at realisere de enkelte idéer, samt at koordinere med alle omkring projektet – inkl. udvalgte foreninger, lokalrådet og kommunen. Dette gælder også projektgruppen omkring udviklingen af Hundslund Hallen, der arbejder videre på at realisere nogle spændende visioner for fremtidens mødested. Siden sidst har vi altså koordineret, vurderet og planlagt de videre aktiviteter i projektet.

 

Status er nu, at alt tyder på at fremtiden for den tidligere Hundslund Kro bliver et bolig-scenarie. Der er lige nu to bolig-scenarier i materialet – Bofællesskab og Lejligheder – der begge tager flere idéer fra processen med videre. At projektet fra nu af vil fokusere på boligscenarierne passer overnes med flere forhold, der er kommet frem i aktiviteterne undervejs. Dels viser overblikket over de andre faciliteter i 8350, at der findes flere andre samlingssteder, og den frivillige indsats allerede bliver brugt andre steder. Borgermødet i foråret viste, at der er behov for - og stor støtte til - nye typer af boliger i området. Samtidig indgår mange af de fremkomne idéer også i projektet for Hundslund Hallens fremtid, hvor projektgruppen arbejder på at samle indhold og midler til at realisere et projekt, som kræver stor lokal støtte.

 

Fokus for de næste måneders arbejde bliver dermed at undersøge og udvikle et projekt baseret på boliger i den tidligere kro. Det er stadig åbent hvad indholdet og opbygningen bliver, og mange idéer kan tages med videre fra det tidligere arbejde. Meget tyder på, at det skal være ’boliger med mere’, altså at projektet også tilføjer noget nyt til 8350. Der bliver nu behov for at tage flere aktører ind i projektet, og koordinere med f.eks. kommunen, almene boligorganisationer, mulige investorer m.fl. Vi arbejder videre på indholdet i projektet, og glæder os til at dele det næste skridt med alle!

 

Næste møde i arbejdsgruppen er mandag d. 4. november kl. 17 i den tidligere teatersal på kroen. Tag varmt tøj på, så kigger vi på de nye muligheder sammen!

 

Hvis du gerne vil høre mere, deltage i arbejdsgruppen eller modtage en nyhedsmail, kan du skrive til projektleder Esben Frost på esben@bo-frost.dk.