Mere landsbyliv

Hundslund

 - en landsby i Østjylland

      - et godt sted at bo og leve

Et udvalg under regeringen har formuleret 17 anbefalinger til, hvordan landsbyer med 1.000 indbyggere eller mindre kan få nyt liv.

SÅDAN SKABES MERE LANDSBYLIV

 1. Kommunerne forpligtes til at udarbejde en plan for sine landsbyer og landområder
 2. Kommunerne forpligtes til en konkret vurdering af den enkelte landsbys muligheder – i dialog med borgerne
 3. Særligt udfordrede områder skal have særlig fokus med henblik på rekonstruktion
 4. Midlerne til nedrivning af forladte og falde-færdige boliger øges fra 55 mio. kr. om året til 330 mio. om året
 5. Fradrag ifølge boligjobordning skal omfatte ned-rivning i landzone
 6. Et ekspertudvalg skal se nye finansierings-former til modernisering af boliger i landområder
 7. Lokale nedrivningsfonde, hvor ejerne af en faldefærdig bolig selv giver et bidrag til nedriv-ning mod at få lov at bygge nyt i landzone
 8. Flere leje- og andelsboliger i landsbyerne
 9. Øget tilgængelig til naturperler i landskabet
 10. Langsigtet planlægning af den offentlige service
 11. Bedre kollektiv trafikbetjening af landsbyer
 12. Flere lokalsamfund deles om faciliteter
 13. Bedre mobildækning og bredbånd i alle landdistrikter
 14. Erhvervsudvikling med afsæt i områdets potentiale
 15. Forhøjet befordringsfradrag i yderområder bør videreføres i 2019
 16. Tættere dialog mellem kommune og lokalsamfund
 17. Fokus på fælles faciliteter og mødesteder i landsbyer 


 

Domænet hundslund.dk ejes og drives af Lokalrådet 8350.

Hensigten med domænet er, at give et samlet overblik over 8350-områdets faciliteter og muligheder ved hjælp af links til de pågældende hjemmesider eller ved beskrivelser her på siden. Kontakt webmaster når du har noget relevant du ønsker på hjemmesiden