Nyt fra Lokalrådet 8350

Hundslund

 - en landsby i Østjylland

      - et godt sted at bo og leve

Hundslund Kro - hvad skal der ske med den...?


TV2 Østjylland om Hundslund Kro


Som I måske så i TV2 Østjylland den 21. januar, så har Odder Kommune købt Hundslund Kro med henblik på at skabe mulighed for - i en helt ny samarbejdsform - at få bygningen 'sat i spil' igen.

Dette skal ske i et samarbejde mellem Odder By- og Landdistriktsudviklingsforening, Lokalrådet 8350 og Jer. Dvs at nu er der skabt en enestående mulighed for at få gjort noget ved den ikke-længere-så-præsentable bygning.

Det betyder at vi borgere i 8350-området i nær fremtid skal tage stilling til om vi ser muligheder for fremtidig udnyttelse af bygningen.


Som mødelokale når hallen er for stor og de øvrige mødelokaler for små?

Biograf? Værested for unge/ældre? Bolig?

Kreative værksteder? Vandrehjem? Andet...?


Hvis I har ideer eller holdninger hertil hører vi gerne herom på mail til lokalraadet8350@hundslund.dk


Vi vil gerne bede jer skrive kommentarer el. lign på Facebook-siden 'Lokalrådet 8350 - Hundslund og Omegn'.


Har I billeder/historier om dengang der var liv i Hundslund Kro hører vi også gerne herom på mail til lokalraadet 8350@hundslund.dk

FREMTIDENS FACILITETER SKAL PLANLÆGGES OG KOORDINERES SÅ VI I FÆLLESSKAB KAN SKABE DE BEDSTE MULIGHEDER FOR BÆREDYGTIGE OG RENTABLE LØSNINGER I HELE 8350-OMRÅDET


I løbet af foråret 2017 har de forskellige foreninger i 8350-området været samlet for at skabe et overblik over hvilke ønsker og behov for faciliteter der er i området.

Flere foreninger har gennem tiden arbejdet med store og små projektideer men nu skal ønskerne koordineres og indsatserne samles, så der kan komme gang i at skabe rum til de drømme og ideer der findes i vores område.

Kun ved en fælles indsats kan vi skabe noget stort og kun ved en koordineret indsats kan vi gøre os forhåbninger om at skaffe økonomiske midler til at realisere vore ideer.


Masterplan for 8350-området - klik her


Kontakt os hvis du også har en ide, som skal med...?


Fra 2018 vil der hvert år blive uddelt Kr. 250.000 som lokalrådene i Odder Kommune selv skal administrere. Pengene administreres af Fordelingsrådet (formændene for lokalrådene) og uddeles på baggrund af ansøgninger fra lokalområderne.'Kommuner på forkant - 25 lokale strategier viser nye veje' beskriver initiativer indenfor Bosætning, Turisme, Erhvervsudvikling, Inddragelse og Differentieret Udvikling. Læs og lad Dig inspirere...!

Kommuneplan 2017-2029 klik her

 

Forslag for 8350-området kan ses her


Fra 8350-området kom forslag om etablering af rundkørsel ved Landevejen, Sorndrup/Oldrupvej.


 

Kontakt på mail til lokalraadet8350@hundslund.dk


 

Domænet hundslund.dk ejes og drives af Lokalrådet 8350.

Hensigten med domænet er, at give et samlet overblik over 8350-områdets faciliteter og muligheder ved hjælp af links til de pågældende hjemmesider eller ved beskrivelser her på siden. Kontakt webmaster når du har noget relevant du ønsker på hjemmesiden