Aktiviteter Hundslund Kro

Hundslund

 - en landsby i Østjylland

      - et godt sted at bo og leve

Aktiviteter

Denne side er en optegnelse over projektets aktiviteter,

samt nyheder og reportager der har været omkring

aktiviteterne undervejs:


8. januar 2019:

Offentliggørelse af at Odder Kommune har fået bevilling til forsøgsprojektet, og at de køber Hundslund Kro.

Projektet og købet af bygningen præsenteres på lokalrådets nytårskur for de lokale foreninger.

Nyhed fra Horsens Folkeblad: https://hsfo.dk/odder/Odder-Kommune-har-koebt-Hundslund-Kro/artikel/205282

Nyhed fra TV2 Østjylland: https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/kommune-koeber-faldefaerdig-kro-som-en-gave-til-de-lokale

 

5. februar 2019:

Første møde i den lokale arbejdsgruppe, der blev samlet på orienteringsmødet. Arbejdsgruppen er en løst sammensat gruppe af interesserede fra lokalområdet, der vil støtte eller udvikle projektet. Fokus på mødet var at introducere grundigt til projektet, diskutere arbejdsgruppens rolle og fortsætte idéudviklingen.

 

Se det korte referat fra mødet her


9. april 2019:

Statusmøde på kroen med arbejdsgruppen og andre interesserede. Fokus på mødet var at diskutere idéudviklingen indtil nu, samt at planlægge både den kommende oprydningsdag og borgermøde.

 

Se det korte referat fra mødet her

 

1. maj 2019:

Fælles oprydningsdag på kroen. Der blev gået hårdt til den, da 15 borgere fra Hundslund og omegn tog sagen i egen hånd og brugte et par timer på at rydde op i og udenfor Hundslund Kro.


Se lokalavisens reportage fra oprydningen he


20. maj. 2019

Alle borgere i Hundslund og omegn blev inviteret til borgermøde om den tidligere kros fremtid på en solrig eftermiddag i maj. På mødet var der mulighed for at se kroen indefra, høre om idéerne til fremtiden og selv byde ind med idéer, og så afsluttede vi med en let aftensmad.

 

Se Lokalavisens reportage fra borgermødet her

Se Esbens slides fra mødet her


1. juni 2019:

Statusmøde på kroen med arbejdsgruppen og andre interesserede. Fokus på mødet var at diskutere de 5 bearbejdede projektidéer for kroens fremtid, samt at planlægge den endelige udvælgelse af scenarie til afprøvning.

 

Se det korte referat fra mødet her 

Se oplægget med de 5 projektidéer her


4. november 2019:
Statusmøde på kroen med arbejdsgruppen. Fokus på mødet var valg af scenarie til afprøvning, der tegner til at blive et bofællesskabs-scenarie, samt planlægning af resten af årets aktiviteter.


24. februar 2020:
Statusmøde i menighedshuset med arbejdsgruppen. Fokus på mødet var indholdet i boligscenariet, hvordan lokalrådet bakker op om projektet, samt en status på dialogen med almene boligselskaber om muligheden for at engagere dem som bygherre i projektet.


Se oplægget med bofællesskabs-scenarie her


Se mere under Aktuelt nu