Hundslund Kro - Aktuelt nu

Aktuelt nu

Hundslund    - en landsby i Østjylland

                                                          - et godt sted at bo og leve

Første status i 2020
Der er stille på kroen, men der er bestemt ikke stille i projektet!
Vi har siden efterårsferien arbejdet på at fremtiden for den tidligere Hundslund Kro bliver et bolig-scenarie. Der er lige nu to bolig-scenarier i materialet – Bofællesskab og Lejligheder – der begge tager flere idéer fra processen med videre.


At projektet fra nu af vil fokusere på boligscenarierne passer overnes med flere forhold, der er kommet frem i aktiviteterne undervejs. Dels viser overblikket over de andre faciliteter i 8350, at der findes flere andre samlingssteder, og den frivillige indsats allerede bliver brugt andre steder. Borgermødet i foråret viste, at der er behov for - og stor støtte til - nye typer af boliger i området.


Skiftet i projektet fra en bred udvikling til et fokus på boligscenarier betød i slutningen af året at vi valgte at ændre arbejdsgruppens sammensætning. Interesserede kan nu melde sig i selve arbejdsgruppen – der fortsat vil mødes og udvikle projektet mod boliger – og en interessegruppe, der vil få en løbende orientering om projektets aktiviteter.


Fokus har i december og januar været på at føre en dialog med flere aktører ind i projektet, og koordinere med f.eks. kommunen, almene boligorganisationer, mulige investorer m.fl. Særligt har der været en dialog med det almene boligselskab DOMI Bolig, der har afdelinger i hele Odder Kommune, og som også har en afdeling i Hundslund i forvejen. Dialogen er koncentreret om at afklare, om og hvordan en partner som DOMI vil kunne deltage i projektet.


Næste møde i arbejdsgruppen er mandag d. 24. februar kl. 17 – sæt kryds i kalenderen nu!


Hvis du gerne vil høre mere, deltage i arbejdsgruppen eller modtage en nyhedsmail, kan du skrive til projektleder Esben Frost på esben@bo-frost.dk.