Hundslund Kro - Aktuelt nu

Hundslund

 - en landsby i Østjylland

      - et godt sted at bo og leve

Aktuelt nu
Status under corona-tilstande, 1. maj 2020


Danmark er sammen hver for sig, og det gælder også projektet i den tidligere kro.

Vi har siden sidste statusmøde i slutningen af februar arbejdet på at fortsætte dialogen og afklaringen omkring fremtiden af den tidligere Hundslund Kro, men dette arbejde og beslutningerne i det kræver vi er sammen – og det har vi ikke kunne været siden starten af marts.

Fra de generelle boligscenarier arbejdes der nu på et egentligt bofællesskab med 5 lejligheder i forskellig størrelse, der har fælles have og opholdsrum i ’orangeriet’ i den tidligere teatersal. Projektet er tegnet op, og udgør nu grundlaget for at føre dialogen videre med den mulige bygherre i projektet.


Dialogen med almene boligselskaber, inkl. DOMI Bolig, har handlet om at afklare hvilken økonomi og planlægning, der skal være i projektet. Formålet med projektet og dets midler er at forberede et projekt, som skal færdiggøres af andre, og derfor er fokus på at afklare og aftale hvordan det skal ske. Imidlertid er det nogle diskussioner og beslutninger, der normalt vil ske på en række møder, men det har ikke været muligt. Vi har holdt gang i aktiviteterne på videomøder, men vi skal nok indstille os på at afklaringen af bygherre-rollen vil trække ud i disse tider.     


Vi bruger tiden under corona-tilstande til at gennemføre de praktiske ting, der skal gøre projektet muligt. Der skal laves en miljørapport, der tjekker for skadelige stoffer i bygningens dele, og der skal indhentes tilbud på den delvise nedrivning af de bageste udbygninger, som er en del af forslaget. Vi skal have nogle eksperter til at kigge på tilstanden, så vi kan komme videre med projektet, og det kan vi gøre i mellemtiden.     


Vi arbejder videre, og håber på at der er nyheder om fremtiden før sommerferien!


Hvis du gerne vil høre mere, deltage i arbejdsgruppen eller modtage en nyhedsmail, kan du skrive til projektleder Esben Frost på esben@bo-frost.dk