Projekt Hundslund Kro

Hundslund

 - en landsby i Østjylland

      - et godt sted at bo og leve

Om projektet


Projekt Hundslund Kro er et forsøgsprojekt, der skal udvikle fremtiden for den

forfaldne tidligere Hundslund Kro, der i en årrække har skæmmet

helhedsindtrykket af landsbyen med dens beliggenhed på Landevejen mellem

Horsens og Odder midt i landsbyen.

 

Partnerskabet i forsøgsprojektet skal i samarbejde med lokale foreninger og borgere udvikle idéer til ejendommens fremtid, vurdere og afprøve idéerne og igangsætte en fysisk udvikling af ejendommen. Det er udgangspunktet at ejendommen er ’faldet gennem markedet’, og hensigten er at bringe den tilbage i en ny form, så ejerskabet kan gives videre – enten til private, foreningsbaserede eller almennyttige formål.  

 

Projektet er en del af et større formidlingsprojekt, der skal udvikle og afprøve en ny samarbejds- og finansieringsmodel for fysiske projekter i landsbyerne – vi kalder den ’Oddermodellen’ efter kommunen, som den udvikles i. Modellen tager udgangspunkt i at samle Odder Kommune, Hundslund Lokalråd og lokale foreninger i et forpligtende partnerskab, der kan inddrage f.eks. lokale finansieringsinstitutter, erhvervslivet og kommunens borgere som nye kilder til finansiering. Projektet er støttet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen med samlet 1.655.000 kr., og er planlagt til at forløbe i 2019-2021.

 

Den traditionelle måde at finansiere projekter i landsbyerne har for ensidigt været fokuseret på kommunal støtte, som i få tilfælde er blevet kombineret med fondsfinansiering eller ’folkeaktier’. Vi bygger med dette projekt videre på tidligere erfaringer som bl.a. Mors og Thisted har gjort med nyskabende tiltag med udgangspunkt i byfornyelse. Vi ønsker at gå skridtet videre, og vise hvordan man med udgangspunkt i en forladt bygning kan sætte skub i en byfornyelse der rækker ud over den enkelte matrikel og samler landsbyen på en ny måde. Formålet med projektet er:

 

  • At analysere problemstillingen omkring finansiering af fysiske landsbyprojekter med udgangspunkt i byfornyelse, samt at identificere og inddrage de vigtigste nøgleaktører i problemfeltet i udviklingen af nye løsninger.

  • At udvikle en ny samarbejds- og finansieringsmodel – Oddermodellen – der gentænker organiseringen og finansieringen af byfornyelsesprojekter i landsbyerne.

  • At afprøve modellen i en proces omkring den tidligere kro- og forsamlingsbygning i Hundslund, hvor modellens opbygning og anbefalinger afprøves i et konkret landsbyprojekt.

  • At formidle den endelige model og erfaringerne fra projektforløbet til andre kommuner og lokale projektgrupper i både en digital håndbog, samt på en konference i starten af 2021.

 

Se mere om projektets aktiviteter på denne side

 

For spørgsmål om projektet kontakt projektleder Esben Dannemand Frost på esben@bo-frost.dk.