Skole

Hundslund

 - en landsby i Østjylland

      - et godt sted at bo og leve

Hundslund Centralskole


I Hundslund har vi en kommunal skole med ca. 100 elever.

Der undervises på aldersintegrerede hold i henholdsvis Indskolingen (0. - 3. årgang) og Mellemtrinnet (4. - 6. årgang).