Udgravninger ved varmeværket

Hundslund

 - en landsby i Østjylland

      - et godt sted at bo og leve

Udgravningerne ved varmeværket

Den 12. oktober 2016

 

De fundne knogler viser sig at være fra henholdsvis kreatur, hest og ged.

Tidsmæssigt kan de være fra 1700/1800-tallet - eller ældre.

Udgravningen viser også at der er tale om en tørvemose som sikkert stammer fra jernalderen, hvor der er gravet dels tørv men også mergel.

At området kunne være brugt af Rakkere har også været på tale - men intet er sikkert endnu.

Udgravningen sættes på pause i efterårsferien.