Udgravninger ved varmeværket

Udgravningerne ved varmeværket