Forside

Hundslund

 - en landsby i Østjylland

      - et godt sted at bo og leve

Nyt fra Lokalrådet 8350

Generalforsamling

Pga Covid 19 afholdes ikke generalforsamling den 4. november som tidligere annonceret.

Alle på valg er villige til at fortsætte og gør det.

Beretning, regnskab mv sendes til de foreninger vi kan finde via hjemmesiden og borgere kan henvende sig til bestyrelsen hvis de ønsker info tisendt.


Nytårskur

Vi afventer udviklingen og ved endnu ikke om der kan afholdes nytårskur.


Projekt Hundslund Kro

Vedr Kro projekt vil følgegruppen blive informeret af Martin Hauge fra Odder Kommune. Han skulle også have deltaget og fortalt om det på generalforsamlingen men har sendt en sammenfatninng som vil blive sendt sammen med de øvrige dokumenter til områdets foreningsbestyrelser og de, som måtte være interesserede.


Heidi Gautschi

Formand

Hundslund Seniorforening har aflyst alle arrangementer for resten af sæsonen 2020/21!

Kirke-

højskole

.

30. Januar 2021 i Torrild Forsamlingshus

Programmet 30. januar lyder på foredrag af Ivar Brændgaard, tidligere direktør for TV Midt Vest
og nu præst, om de værdier, der ikke kan måles eller vejes eller købes for penge, samt af professor
Kasper Bro Larsen, Aarhus Universitet, som i ord og billeder fortæller om Rembrandt som
bibelfortolker.


20. marts 2021 i Ørting Sognegård

20. marts holder tidligere højskoleforstander Jesper Moesbøl musiktime med fællessang fra højskole-sangbogen, og sognepræst Birgitte Rosager Møldrup taler om, hvad meningen er med kirken på landet.

 

Domænet hundslund.dk ejes og drives af Lokalrådet 8350.

Hensigten med domænet er, at give et samlet overblik over 8350-områdets faciliteter og muligheder ved hjælp af links til de pågældende hjemmesider eller ved beskrivelser her på siden. Kontakt webmaster når du har noget relevant du ønsker på hjemmesiden